2023.05.14
|
Redovisning

Höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar

Förslag om höjda arbetsgivaravgifter för ungdomar 15-18 år (Bild Charlotta Wasteson, flickr, beskuren)

Regeringen har skickat ut förslag om att slopa nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för personer som vid årets ingång har fyllt 15 år men inte 18 år, för att testa gensvaret inför förhandlingarna om höstbudgeten 2024.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

 

Arbetsgivaravgifter för anställda ungdomar

Fulla arbetsgivaravgifter uppgår till 31,42 % av bruttolönen. Från den nivån finns det olika former av undantag.

Bland fick vi den 1 augusti 2019 en permanent nedsättning av avgifterna till 10,21 % av bruttolönen. Nivån 10,21 % motsvarar ålderspensionsavgiften som alltid ska betalas för att garantera pensionssystemet. Nedsättningen gäller upp till 25 000 kr i månaden i ersättningar. Belopp över 25 000 kr i månaden belastas med fulla arbetsgivaravgifter 31,42 %.

Ungdomar är i detta sammanhang som personer som har fyllt 15 år men inte 18 år den 1 januari inkomståret.

Nu vill regeringen slopa nedsättningen och att fulla arbetsgivaravgifter 31,42 % ska gälla för ungdomar från och med nästa år. Argumentet är att ”Skattereglerna ska som utgångspunkt vara generella, med så få undantag som möjligt”. Höjningen av avgifterna ska ”tas i anspråk för andra effektivare åtgärder”.

Förslaget påverkar flera lagar.

  • Upphävande av 2 kap. 28 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL
  • Ändring av 2 kap. 29 § SAL
  • Ändring av 1 § lagen om allmän löneavgift (1994:1920)
  • Ändring av 2 § lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)

 

Genomförande

Förslaget i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om det blir genomfört.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att ingå i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att bli ändrade innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.