2021.02.21
|
Allmän

Nytt namn samma engagemang

Vi startade för drygt 20 år sedan i Sollentuna. 2016 fick LR Sollentuna ny ledning som jobbade vidare i samma anda som tidigare – Stort Engagemang för våra kunder och Kompetens som ger resultat för företagaren. Sedan dess har vi vuxit, och flera systerbyråer har tillkommit. Idag har vi, utöver Sollentuna, kontor i Stockholm City och Visby. Tillsammans är vi 30 konsulter som jobbar för att skapa värde för våra uppdragsgivare genom effektiv redovisning, god rådgivning, stort engagemang, personligt bemötande och alltid med företaget och företagaren i fokus.

Under 2020 beslutade vi att hela vårt Team skulle börja jobba under ett och samma namn, det är detta som nu blir verklighet. För ledningen som tog över 2016 är detta en milstolpe i byråns utveckling. Målet har varit att bibehålla samma höga kvalitet i de tjänster som vi erbjuder och stora engagemang i våra uppdrag, samtidigt som vi gör förflyttning mot framtidens byrå där våra nuvarande kunder och konsulter känner igen sig men som också kan möta den nya tidens ekonomi och företagande.

Rent praktiskt fortsätter ditt nuvarande samarbete med oss precis som tidigare; bara att nu kommer de gamla namnen, loggorna, mailadresserna att fasas ut, medan din konsult, arbetssätt och övriga uppsatta rutiner kvarstår likt tidigare.

Välkomna till Metric Accounting – Nytt namn / Samma Engagemang – En byrå med Företagaren i Fokus.