2023.05.08
|
Redovisning

Sänkt skatt på arbete och pension

Förslag om sänkt skatt 2024 på arbetsinkomster och pension (Bild Jason Goodman, unsplash.com, beskuren)

Regeringen har skickat ut förslag om sänkt skatt på arbetsinkomster och pension för att testa gensvaret inför förhandlingarna om höstbudgeten 2024.

Promemorian ingår i ett paket med olika skattefrågor inför höstbudgeten.

Sista svarsdag för remissen är den 28 juli 2023.

Uppdatering 5 september 2023: Sänkt och höjd skatt på arbete 2024.

 

Tre åldersgränser

Inkomstbeskattningen ska styras av tre åldersgränser enligt förslaget. Alla gränserna gäller åldern vid årets ingång, alltså 1 januari inkomståret.

 1. Upp till 65 år
  • Har alltså inte fyllt 66 år eller mer den 1 januari
  • Gränsen finns redan idag
 2. 66-69 år
  • Har alltså fyllt 66 år eller mer men inte 69 år eller mer den 1 januari
  • Nytt intervall, gränsen 66 år finns idag men inte gränsen 69 år
 3. Över 69 år
  • Har alltså fyllt 69 år eller mer den 1 januari
  • Ny åldersgräns

 

Sänkt skatt på arbete

Skattesänkningar för framför allt heltidsarbetande med låga och medelhöga inkomster.

 • Höjning av ordinarie jobbskatteavdrag
  • Skatteminskning med i genomsnitt 1 900 kr/år
 • Sänkt marginalskatt på arbetsinkomster
  • Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget, vid höga inkomstnivåer
 • Höjning av jobbskatteavdrag för äldre
  • Skatteminskning med i genomsnitt 1 000 kr/år
 • Sänkt marginalskatt på arbetsinkomster för äldre
  • Slopad avtrappning av jobbskatteavdraget för äldre, vid höga inkomstnivåer
 • Indexering av jobbskatteavdraget för äldre
 • Höjd åldersgräns för jobbskatteavdraget för äldre
  • Från fyllda 65 år till 66 år vid årets ingång
 • Höjning av jobbskatteavdraget för den som har fyllt 69 år vid årets ingång

 

Sänkt skatt på pension

Skattesänkningar för pensionärer och för äldre som fortsätter att arbeta.

 • Ökning av det förhöjda grundavdraget till den som har fyllt 66 år vid årets ingång
  • Skatteminskning med i genomsnitt 1 100 kr/år
 • Sänkt marginalskatt för den som har fyllt 66 år vid årets ingång
  • Slopad avtrappning av det förhöjda grundavdraget, vid höga inkomstnivåer

 

Genomförande

Förslagen i promemorian ska börja gälla den 1 januari 2024, om de genomförs.

Remissutfallet och budgetförhandlingarna avgör nämligen om förslagen i promemorian kommer att tas med i budgeten och i vilken form.

 

Kontakta oss om nyheterna

Tala gärna med din kontaktperson hos oss om just ditt företag och din privatekonomi. Men tänk på regeringens signaler om att innehållet i förslagen kan komma att ändras innan det är dags för höstbudgeten.

Vi hjälper dig att hålla reda på nyheterna och bedöma effekterna för just dig. Och både resultatplanering och inkomstplanering brukar ingå när du abonnerar med fast paketpris!

Din kontaktperson hittar du på sidan Kontakt.